Recrutare membri Fondul pentru Tineri Bălţi

Asociaţia Obştească Centrul de Informare şi Susţinere a Tinerilor Economişti „CERTITUDINE” implementează în perioada iulie 2013 – decembrie 2016 proiectul „Fondul pentru Tineri Bălţi” cu susţinerea financiară a Fundaţiei Est Europene din resursele Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA) şi Programul de Asistenţă pentru Dezvoltare al Danemarcii (DANIDA).
 
Anunţăm selectarea unui grup din 10 – 12 tineri care vor gestiona în perioada August – Decembrie, 2013 Fondul pentru Tineri Bălţi.

Angajăm asistent de proiect part-time pentru Proiectul Fondul pentru Tineri Bălţi

Asociaţia Obştească CISTE ”Certitudine” angajează asistent de proiect cu program de muncă redus în cadrul proiectului „Fondul pentru Tineri Bălţi” implementat cu suportul financiar al Fundaţiei Est Europene din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA

Stimulam implicarea tinerilor în dezvoltarea comunităților locale

În perioada septembrie – decembrie 2012, AO „Certitudine”, în cadrul Proiectului „Prin Abilitare Civică a Tinerilor – spre Comunităţi Participative”, implementat cu suportul financiar al FHI360 în cadrul Programului de Consolidare a Capacităţilor Societăţii Civile din Moldova finanţat de U.S.A.I.D. a desfășurat instruiri în 4 din cele 10 localități din cadrul proiectului, timp în care au fost instruiți 90 de tineri din localitățile: Sîngereii-Noi, Grigorești, Bălți și Corlăteni.