Anunțuri

AO ”CERTITUDINE” va oferi suport în mobilizarea resurselor pentru asociații obștești din zona de nord a Republicii Moldova

A. O. CERTITUDINE este încautare de asociații obștești, grupuri de inițiativă doritoare de a lansa campanii de crowd-funding.

Asociația Obștească Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”Certitudine„ recrutează reprezentanți ai 20 de asociații obștești, grupuri de inițiativă doritoare de a lansa campanii de crowd-funding pentru a fi instruite și a primi consultație la elaborarea și derularea campaniilor de mobilizare a resurselor prin crowd-funding în perioada Mai 2017 – Martie, 2018, în cadrul proiectului „Inspirăm, Abilităm, Implicăm Tinerii în Dezvoltarea Comunității” realizat cu susținerea Programului Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Republica Moldova implementat de către FHI 360 cu suportul U.S.A.I.D.

Asociația Obștească Centrul de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”Certitudine„ a fost creată în 2002, cu sediul în mun. Bălți, având la active implementarea a peste 30 de proiecte în domeniul abilitării civice a tinerilor, antreprenoriat social, conservarea mediului ambient și abilitarea antreprenorială a tinerilor în c-ca 35 de localități din nordul Republicii Moldova.

 

Condițiideparticipare:

  • asociații obștești (asociații ale părinților și pedagogilor, consilii locale șiraionale a tinerilor), grupuri de inițiativă, cu experienţă modestă în desfășurarea campaniilor de colectare de fonduri;
  • interesaţi de domeniul colectării de fonduri, planificarea și implementarea inițiativelor locale de dezvoltare comunitară prin implicarea civică a copiilor, tinerilor și adulților;
  • spirit de iniţiativă;
  • responsabilitate;

Modalitatea de aplicare:

Organizațiile interesate sunt rugate sa transmită o solicitare în formă liberă la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizațiile selectate vor primi informații detaliate

 

Această activitate este posibilă datorită ajutorului generos al poporului American oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrului de Informare și Susținere a Tinerilor Economiști ”Certitudine„ și nu reflect în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.